TERAPEUTE

ONDERSTEUNINGSDIENSTE
(Lys van persone wat ondersteuning en dienste kan verskaf)

Arbeidsterapeute

Ninette Visser

Corlezé Strydom

082 574 3055

072 531 5621

Spraakterapeute  Nadine Botha 065 913 4518
Oudioloog  Carina Wolmarans 082 562 0333
Spelterapeut  Minke Saayman 082 345 4377
Skoolgereedheidsterapeut  Monique Pieterse 072 141 0640
Skoolberader  Isobel Mitchley 083 994 9445
Opvoedkundige Terapeut  Chantelle Botha 084 605 7667
Opvoedkundige Sielkundiges 

Janet Allers

Janine Keyter

087 148 8139

082 371 0027

Kliniese Sielkundige Erika Basson 082 573 4636
ADD / ADHD  Dr Anna-Marie Nel (011) 954 6029
Visueel

Eyetek

Prof Jannie Ferreira

(011) 475 2830

(011) 675 2638

Psigiaters 

Dr Benn (Pediatries)

Dr Brooks

(011) 326 1444

(011) 954 1959

Neuroloog  Dr. Manoussakis (011) 470 7971
RO Intensief 

Hanli Mouton

Marina Breet

083 415 2168

083 634 9784

Tina Cowley (Lees) Leani van Vollenstee 072 913 0785
Edublox  Monique van Heerden (011) 764 5824 /
082 531 7200