REDENAARS

AIKôNA FEES

Gr. 4 – 7 leerders neem deel aan die Aikôna-Fees. Dit is Laerskool Helderkruin se interne redenaars kompetisie. Die Gr. 7’s kry ‘n onvoorbereide toespraak en die Gr. 6’e kry net ‘n onvoorbereide vraag om te beantwoord.

KLETSKOUSKARNAVAL

Die Gr. 2’s en 3’s neem deel aan die Kletskouskarnaval.

Leerders wat deelneem aan die Kletskouskarnaval word deur buite-beoordeelaars gekies vir die ATKV Redenaars kompetisie:
Gr. 2 & 3 ATKV span.

SPANREDENAARS

Die Kruiners wat aan redenaars en spanredenaars deelneem, poog om Afrikaans in sy totaliteit te bevorder. Soos die gesegde sê: “Om jou èèn taal tot nut te gebruik is ‘n groter kuns as om sewe vreemde tale by te leer.”

Laerskool Helderkruin streef daarna om elke leerder die geleentheid te gee om hom/haarself ten volle te ontwikkel deur die nodige selfvertroue te bou, eie menings en argumente te staaf en ander daarvan te oortuig.

Ons neem jaarliks deel aan die ATKV se redenaars kompetisie en aan die Suid-Gauteng spanredenaarskompetisie.

Laerskool Helderkruin se Span Redenaars