MUSIEK EN SANG

MUSIEK

Tydens skoolure woon die leerders een maal per week ‘n musiekperiode by.

Hulle leer notasie aan asook bespeling van Orff- en slaginstrumente

Musiek