GR 7

Leierseminaar

Die graad sewe leerders het jaarliks ’n heerlike leierseminaar by die skool.  Die doel is om ons leerders op te lei as ware verteenwoordigers in die samelewing.  Hulle moet hul verantwoordelikheid as burgers van ons land kan uitleef en daarom konsentreer ons op leierontwikkeling.  Die leerders moet self hul tafels versier en dit sorg vir hope pret in die groepe.  Die gehalte sprekers wat die leerders toespreek met opbouende praatjies is ongelooflik. Ons skep vir leerders in Helderkruin geleenthede!

Taakraadkamp

Januarie skop die Graad 7 leerders van Laerskool Helderkruin die jaar af met leier en taakraadopleiding. Eers word daar ’n lekker ysbreker gedoen met almal voordat hulle versprei na hulle individuele taakrade. Elke voog het ’n wye verskeidenheid van motivering en projekte vir die jaar beplan wat met entoesiasme met die leeders gedeel word. Die volgende word met elke leerder behandel.

Om ’n Kruiner te wees beteken die volgende:

K-  Kreatief

R-  Respek

U-  Uitblink in jou optrede

I-   Inisiatief neem

N – Nooit laat wees

E-  Eerlik

R-  Regverdig

Elkee word geleer hoe om op te tree as leier met die volgende.

As leier, pas die dink beginsel toe!

D       =         Doen die regte ding.

–           Vertel ‘n personeellid.

 I         =         Is dit die waarheid?

–           ‘n Saak het altyd twee kante

N   =             Nooit oorreageer.

–           Haal diep asem en bly kalm en rustig.

  =             Kruiners tree reg op!

–           Verdra mekaar in liefde.

Gebedsgroep

Laerskool Helderkruin se graad 7 gebedsgroep het  helderkleurige helium ballonne die lug in gestuur….Elke ballon het ‘n geestelike boodskappie aan.

Dit is hierdie jaar die gebedsgroep se 10de bestaansjaar. Hulle kom elke Woensdagoggend, 07:10 voor skool in die saal bymekaar. Hier word die gr7 leerlinge geestelik en emosioneel voorberei vir die Hoërskool. Ons leer hoe om staande te bly as kinders van die Here en om ons oë oop te hou vir die verkeerde dinge….
Statistieke bewys dat ‘n helium ballon sovêr as 530km kan trek…dit beteken dat Laerskool Helderkruin se boodskappe sovêr as KwaZulu Natal kon trek.
Voordat die ballonne losgelaat is, het elke kind gebid dat die boodskap wat hy/sy (in Engels) uitstuur by die regte persoon (wat dit nodig het) sal uitkom. Ons weet mos Wie is in beheer van die wind…..

Gr.7 Afskeid

Ons Gr. 7 leerders is ‘n hegte groep en sal mekaar altyd waardeer en onthou

Leierskap oorhandiging

Tradisie speel ’n belangrike rol by die skool.  Met die Gr. 7 leerders wat die skool verlaat word die gesag oorhandig aan die Gr. 6 leerders van daardie jaar en hulle word herinner aan hul taak om voor te loop en leiding te neem op ’n positiewe, entoesiastiese manier.  Die seremonie gaan gepaard met die aansteek van kerse en die uittrek van die leier-baadjies.

Ontvang van Kruiners

Ons leiers groet hul mede Kruiners met ‘n hartlike welkom en sit glimlagte op elkeen se gesig met die uitdeel van suigstokkies.