KUNSWEDSTRYD

Leerders het die geleentheid om jaarliks deel te neem aan verkeie kunswedstryde wat op die Wesrand aangebied word. Die skool neem ook 2 jaarliks deel aan RAK (Roodepoortse Afrikaanse Kunswedtsryd)

Die kunswedstryd sluit musiek sowel as drama in.

Kunswedstryd Rak vir Drama, Monoloog en Spreekkoor
Wys wat als by kunswedstryd gaan plaasvind

KREATIEWE KUNSWEDSTRYD

Kreatiewe Kuns:

Kreatiewe Kuns Rak vir Modelleer, ontwerp, teken en skilder