ALGEMENE INLIGTING

ONS SKOOLWAPEN

 

LS Helderkuin Wapen

Aalwyn:
Die aalwyn is algemeen bekend vir sy volharding en uithouvermoë selfs onder die moeilikste omstandighede.

Blomme:
Die blomme is in die vorm van pylpunte wat na bo reik. Dit versinnebeeld eerstens die gerigtheid op God en tweedens die strewe na hoër ideale. Die drie blomme versinnebeeld die drie elemente betrokke by skoolopleiding naamlik SKOOL, OPVOEDER en KIND.
Blare:
Die twee kelkvormige blare wat half beskermend om die blomme vou, versinnebeeld die grondslag van ons opvoeding naamlik ons Christelike en Afrikaanse erfenis.

ONS WAARDES

Net soos ons wapen aandui is volharding en uithouvermoë selfs onder die moeilikste omstandighede vir alle Kruiners belangrik. Ons het ’n gerigtheid op God en ons strewe na hoër ideale. Die Skool, Opvoeder en die Kind vorm ’n hegte eenheid. Die skool bied ’n beskermde omgewing aan ons leerders met ’n grondslag van opvoeding in ons Christelike, Afrikaanse erfenis.

VISIE EN MISSIE

Visie

Die visie van Laerskool Helderkruin is om die bes toegeruste en positiewe leerder te produseer wat sal uitstyg in die gemeenskap, gegrond op die Christelike waardesisteem met Afrikaans as medium van onderrig.

Missie

Die missie van Laerskool Helderkruin is om elke kind te lei tot volle potensiaalontwikkeling. Daarmee saam streef die skool daarna om te alle tye ‘n gelukkige skoolgemeenskap te kweek en te bou.

Die Missie-Slagspreuk is:

Volle Potensiaalontwikkeling

SKOOLLIED

Hooggeleë teen die rante,
Met ‘n uitsig ver en wyd,
Staan ‘n skool deur Gods beplanning
Daargestel op eie tyd.
Laat die polsslag van ons mooie stad
In ons are weerklank vind;
Dat ons trots, dinamies voortbou –
Helderkruin wees eensgesind.
Laat ons kinders wat hier saamwerk
In hul studies wyd te sien;
Maar bo alles om met eerbied
God en Vaderland te dien,
God en Vaderland te dien.

Piano Notes

SKOOLURE

Aanvangstyd       :       07:30 (Graad RR/R-onderwyseres sal reeds op diens wees vanaf 06:45)

Sluitingstye :

Gr. RR- Gr. 2       :      13:00 (Onderwyseres sal op diens wees tot 13:45)

Gr.  3                  :      13:15

Gr. 4 tot 7           :      13:40