pauerpauergrootteenwoordig ouerspauer wilhelm  pierrepauer  pierre rossouwbegrotingpauer wilhelm  pierrenodige begrotingdankie
Telefoon: (011) 764-2506
E-Pos: info@kruiners.co.za
Comment are off

Skoolgelde 2017

Baie dankie aan ons ouers wat die Begrotingsvergadering Maandagaand bygewoon het.  Soos bepaal deur die riglyne van die Departement het die ouers teenwoordig die kworum gevorm en die begroting en nodige resolusies was voorgelê en goedgekeur.  Die begroting is goedgekeur, sonder veranderinge, soos voorgelê en bespreek ook op die vergaderings van  November 2017, asook soos vervat in die begrotingsbrief aan die ouers, gedateer 30 November 2017.  Baie dankie vir ons ouers se teenwoordigheid op beide begrotingsvergaderings, en die belangrike en positiewe insette gelewer.

Ons goedgekeurde skoolgelde vir 2017 is dus as volg:
Graad RR & R – R1540 per maand
Graad 1 tot 5 – R1420 per maand
Graad 6 – R1730 per maand (die gelde sluit die Gr 6 Opvoedkundige toer se kostes in)
Graad 7 – R1465 per maand (en sluit die Leierkamp se kostes in)

 

Skoolgelde is betaalbaar voor die 7de van elke maand, inbetaalbaar direk in die skool se bankrekening met die rekeningnommer as verwysing.  Individuele state gaan binnekort aan die ouers gestuur word.  Ons herhinner ook net weer al ons ouers aan die statutêre vrystellings wat beskikbaar is vir kwalifiserende ouers volgens die Skolewet, en versoek sodanige ouers om so vroeg as moontlik in die nuwe jaar die nodige aansoek vorms te verkry en terug te besorg by die skool.

Ook ’n groot woord van dank aan al ons ouers wat so getrou skoolgelde betaal het in 2016, en wat grootliks daartoe bygedra het dat ons 2016 begroting mooi gaan klop en dat ons skool steeds in ’n gesonde finansiële posisie is.

‘n Verdere brief in hierdie verband sal saam met die rapporte versprei word.

 Helderkruingroete

WILHELM PAUER                                                                                  PIERRE ROSSOUW

VOORSITTER VAN DIE FINANSIëLE KOMITEE                       VOORSITTER VAN DIE BEHEERLIGGAAM

Oor die outeur

Hit Counter provided by technology news