Telefoon: (011) 764-2506
E-Pos: info@kruiners.co.za
 • Laerskool Helderkruin Rekenaarsentrum

 • Inligting oor die werksaamhede in die sentrum

  Leerders ontvang rekenaar opleiding in skool tyd en in die middae (“IT Smart” klub).  Ons gebruik uitstekende rekenaarprogramme.
  Reeds vanaf die eerste termyn in graad 1 word die leerlinge aan rekenaars blootgestel en alle kinders in die skool het een periode Rekenaars gedurende skool ure elke week. Tydens die Gr. 1 leerders se besoek word op leerders se perseptuele vaardighede gekonsentreer. Die ander leerders konsentreer op die aanleer van rekenaarvaardighede. Dit word dan toegepas deur integrasie met ander skoolvakke.Hier leer ons met trots aan leerlinge basiese rekenaar-woordeskat, rekenaar geletterdheid, hoe om die rekenaar korrek te gebruik asook hoe om ons skool se opvoedkundige sagteware te kan gebruik. Die skool het ook Internet geriewe en leerlinge word gedurende die jaar daaraan blootgestel.
  Dataprojektors en visualizers word in verskeie lokale en klasse gebruik om onderrig te gee. Die SMART board word ingespan om leer op interaktiewe wyse te bevorder. In die klaskamers word DVD spelers en ander tegnologie aangewend om lesse interessant en opwindend te maak.NASKOOLSE REKENAAR KLASSE – IT SMART KLUB: 
  Ons Helderkruin Rekenaar Sentrum bied, na skool, teen ‘n minimale koste , ekstra in-oefening en verryking op die rekenaars aan. Dit staan bekend as ons “IT Smart”klub.
  Hier kan leerlinge wat met ‘n bepaalde konsep sukkel en leerlinge wat graag verrykende  werk wil doen, kom oefen.  Ons leer ook  programmerings-vaardighede aan en “coding” is baie gewild by die leerders. Hier bewys ons ook aan leerlinge dat skoolwerk pret kan wees en dat jy leer sonder dat jy dit besef. In die meeste gevalle gebruik ons ook ander programme as die wat gedurende skool ure gebruik word, om verveling uit te skakel.  Lees is ‘n belangrike aspek in ons skool en daarom konsentreer die “IT Smart” klub ook baie op die ontwikkeling van leesvaardighede en spoedlees.
  In vandag se lewe waar tegnologie spoedig verbeter is rekenaars ‘n absolute vereiste, en daarom kan ons met trots sê dat Laerskool Helderkruin se rekenaarsentrum nie terug hoef te staan nie.VIR MEER BESONDERHEDE KONTAK 
  ME  N van Wyk
  rekenaarsentrum@kruiners.co.za

 • IT Smart klub - Juniors

  Dit is een groot opgewondenheid wanneer die kleingoed, skaars 5 en 6 jaar oud, kom werk by die IT Smart klub in die middae. Ons leerders is van kleins af te kostelik op die rekenaar en leer fluks. Elke middag is die rekenaarklub aan die gang en word daar nuwe dinge aan die leerders oorgedra. Die doelwit is om die leerders op ‘n genotvolle manier rekenaargeletterd te maak. Die ouer leerders doen meer gevorderde aktiwiteite en dan is ons leessentrum ook goed aan die werk en probeer ons elke leerder ontwikkel dat hy of sy na die beste van hul vermoë kan lees.

 • IT Smart Klub - Coding

  Die IT Smart Klub is daarop toegespits om leerders verder te ontwikkel en daarom bied ons ( “coding”) programmering aan in die middae.  Die leerders leer speel-speel meer van die agtergrond van programmering.

  IT Smart klub