Best web hosting domainplek *          51      onderskryf(watCheap europe vpsvoorsittendeallesomvattendestreefbesluit
Telefoon: (011) 764-2506
E-Pos: info@kruiners.co.za
 • Wapen

  Skoolwapen

  Aalwyn
  Die aalwyn is algemeen bekend vir sy volharding en uithouvermoë selfs onder die moeilikste omstandighede.

  Blomme
  Die blomme is in die vorm van pylpunte wat na bo reik. Dit versinnebeeld eerstens die gerigtheid op God en tweedens die strewe na hoër ideale. Die drie blomme versinnebeeld die drie elemente betrokke by skoolopleiding naamlik SKOOL, OPVOEDER en KIND.
  Blare
  Die twee kelkvormige blare wat half beskermend om die blomme vou, versinnebeeld die grondslag van ons opvoeding naamlik ons Christelike en Afrikaanse erfenis.
 • Ons Waardes

  Net soos ons wapen aandui is volharding en uithouvermoë selfs onder die moeilikste omstandighede vir alle Kruiners belangrik. Ons het ’n gerigtheid op God en ons strewe na hoër ideale. Die Skool, Opvoeder en die Kind vorm ’n hegte eenheid. Die skool bied ’n beskermde omgewing aan ons leerders met ’n grondslag van opvoeding in ons Christelike, Afrikaanse erfenis.

 • Visie en Missie

  Visie
  Die visie van Laerskool Helderkruin is om die bes toegeruste en positiewe leerder te produseer wat sal uitstyg in die gemeenskap, gegrond op die Christelike waardesisteem met Afrikaans as medium van onderrig.

  Missie
  Die missie van Laerskool Helderkruin is om elke kind te lei tot volle potensiaalontwikkeling. Daarmee saam streef die skool daarna om te alle tye ‘n gelukkige skoolgemeenskap te kweek en te bou.

  Die Missie-Slagspreuk is:

  Volle Potensiaalontwikkeling

 • Skoollied

  musieknoteHooggeleë teen die rante,
  Met ‘n uitsig ver en wyd,
  Staan ‘n skool deur Gods beplanning
  Daargestel op eie tyd.
  Laat die polsslag van ons mooie stad
  In ons are weerklank vind;
  Dat ons trots, dinamies voortbou –
  Heldkruin wees eensgesind.
  Laat ons kinders wat hier saamwerk
  In hul studies wyd te sien;
  Maar bo alles om met eerbied
  God en Vaderland te dien…
  God en Vaderland te dien.
 • Skoolure

  Aanvangstyd       :            07:30 (Graad RR/R-onderwyseres sal reeds op diens wees vanaf 06:45)

  Eerste pouse       :            09:43 – 09:59

  Tweede pouse     :            12:00 – 12:15

  Sluitingstyd         :            Graad RR/R         :  12:40 (Onderwyser sal op diens wees tot 13:40) (tot 26 Januarie 2018)

  Graad 1, 2 en 3       :  13:30

  Graad 4 tot 7        :  13:45

 • Leerders wat die terrein moet verlaat

  LEERDERS WAT TERREIN MOET VERLAAT
  • Leerders mag onder geen omstandighede, vandat hulle die skoolterrein die oggend betree tot en met sluitingstyd, die skoolterrein verlaat sonder skriftelike toestemming van die hoof of adjunkhoof nie.
  •  ‘n Onderwyser mag onder geen omstandighede die kind verskoon sonder bogenoemde brief nie.  Kinders sal ook nie toegelaat word om die skoolterrein alleen te verlaat nie. Die ouers moet die register teken wat van toepassing is op leerders wat die skool vroeg verlaat.  Hierdie register
   is beskikbaar by me. Laubscher in die kantoor.
  • Leerders wat afwesig was, moet ‘n brief van hulle ouers,waarin die rede vir afwesigheid aangegee word, aan hulle klasonderwyser oorhandig sodra hulle terugkeer skool toe.
  • Leerders wat na ‘n ander skool vertrek, moet sorg dat alle handboeke ingehandig word alvorens hulle  die skool verlaat.  Die ouer moet skriftelik ‘n oorplasingskaart aanvra.  Hierdie kaart moet deur die  hoof onderteken word.
  •  Ouers word versoek om nie kinders wat werklik siek is, skool toe te stuur nie.  Die skool beskik nie oor die fasiliteite om siek kinders te huisves nie.
  • Ouers en leerders word vriendelik versoek om by die skoolreëls met betrekking tot die uitteken van leerders te hou.  Afsprake moet vooraf deur ouers in die leerders se dagboekie aangeteken word of deur middel van ’n brief wat saam met leerder gestuur word, bevestig word.  Leerders word dan op die gegewe tyd uit die lokale na ontvangs toe verskoon, waar hulle ’n uittekenbrief ontvang om persoonlik by elke vakonderwyser te gaan uitteken.  Daarna word hul deur ouers by ontvangs afgehaal.  Geen ouers mag direk na klasse toe gaan nie.
  • Leerders wat deur die dag ongesteld raak, kry ’n uittekenbrief by ontvangs waarop elke vakonderwyser die leerder dan persoonlik uitteken, waarna die ouers gekontak word om hulle te kom haal.  Leerders skakel egter toenemend self hul ouers sonder dat klaspersoneel of administratiewe personeel daarvan kennis dra.  Die gevolg hiervan is dat ouers enige tyd van die dag opdaag om hul kinders te kom haal en dat klasse met frusterende reëlmaat onderbreek word om leerders te roep.
  • Ouers moet poog om mediese en tandartsafsprake slegs na skoolure te maak.  Dit is die leerders wat afwesig was se plig om agterstallige skoolwerk in te haal.  Hulle kan egter staatmaak op die onderwyser se ondersteuning.
 • Dissiplinêre Reëls

  DISSIPLINÊRE REËLS

  Ferm dissipline in die skool is uiters noodsaaklik.  hiersonder kan ordelike en effektiewe onderrig nie plaasvind nie.  Die gedragskode en dissiplinêre beleid word aanvaar en onderskryf deur alle leerders, ouers en onderwysers.

  • Daar word van elke leerder verwag om ten alle tye so op te tree dat daar met trots na hom/haar as ‘n “KRUINER” verwys kan word.
  • Swak taal, vloekwoorde en bakleiery is verbode.
  • Leerders moet onderwysers ten alle tye respekteer.
  • Diefstal of enige ander wangedrag sal nie geduld word nie en daar sal streng opgetree word teen diegene wat hierdie reëls oortree.
  • Leerders mag nie kougom kou wanneer hulle skooldrag aan het of wanneer hulle die skoolterrein betree nie.
  • Leerders mag nie papiere of rommel op die skoolterrein gooi nie. Na elke pouse moet alle papiere opgetel word.  Klipgooiery, van watter aard ook al, is streng verbode.
  • Leerders mag voor skool en gedurende pouses met ‘n tennis-, rugby-, netbalbal of met ‘n sagte bal speel. Dogters mag ook met springtoue speel.
  • Geen leerder mag teen die walle speel of daarteen ophardloop nie. Leerders mag ook nie op die stoepe en trappe speel of hardloop nie.
  • Geen leerder mag binne die skoolterrein op sy fiets ry nie. Die fiets word gestoot.  Geen fiets word op die sportvelde toegelaat nie.
  • Geen kind mag in ‘n klas speel of hardloop nie. Tydens periodewisseling moet leerders netjies in ‘n ry na die volgende klas stap.  Geen gepratery word toegelaat nie.
  • Tydens die laaste tien minute van elke skooldag moet daar ‘n gewyde stilte dwarsdeur die hele skool heers en geen kind mag ‘n klas verlaat voor die laaste klok (d.w.s. die tweede klok) gelui het nie.
  • Leerders moet die terrein onmiddellik na skool verlaat, tensy hulle by die naskoolsentrum inskakel of sportafrigting bywoon.
  • Leerders moet die straat oorsteek by die padpatrollie-oorgange of by die verkeerslig by die kruising van Ruhamah- en Wilgeroodrylane.
  • Die groot hekke word om 06:30 oopgemaak en weer om 07:35 toegesluit. Daarna word dit weer om 13:05 oopgemaak.  Leerders of ouers wat buite hierdie tye die skoolterrein betree of verlaat, moet van die klein hekkie in Banketstraat gebruik maak.
  • Leerders wat soggens laat kom, moet  by die kantoor aanmeld  –  laatkom word as ‘n ernstige oortreding beskou.  Die leerders moet reeds om 07:30 binne die skoolterrein wees.
  • ‘n Persoon wat die skoolterrein sonder toestemming oor ‘n naweek betree terwyl die hekke gesluit is, sal as ‘n oortreder beskou word. Regstappe kan teen sodanige persoon geneem word.
 • Versorging en Netheid van Hare

  PERSOONLIKE NETHEID
  • Versorging en netheid van hare

  Seuns:   Hare moet kort en netjies wees.  Hare mag nie oor die ore hang nie en ook nie agter oor die hemp se kraag nie.  Kuifhare moet só gesny wees dat dit nie nader as 1cm van die wenkbroue kom nie.  Geen uitheemse haarstyle soos “STEP” ensovoorts word toegelaat nie.  Die finale besluit of ‘n kind se haarsnit aanvaarbaar is, berus by die hoof en/of adjunkhoof.

  Dogters:  Dogters se hare moet, indien dit langer as kraaglengte is, netjies vasgemaak word.  Wit, rooi of blou bolletjies of linte mag gebruik word.  Geen ander kleur haarversiering word toegelaat nie.  Dogters se hare mag nie gekleur word nie.

 • Kleredrag

  Kleredrag (klik hier vir foto’s)

  Dogters

  Somerdrag

  Blou geruite rokkie

  Kort blou “ski pants” onder die rokkie

  Kort blou skoolkouse (met skoolkleur-strepe)

  Swart skoolskoene of kaalvoet

  Winterdrag

  Grys langbroek of grys romp, wit langmouhemp met boordjiehals en blou skooldas.

  Dogters dra kort blou skoolkouse by langbroek en knielengte kouse (“bobby socks”) by grys romp.

  Geen broekiekouse by skoolrompe nie.

  Kort “ski pants” onder die rokkie.

  ‘n Blou skooltrui, blou skoolbaadjie of skoolwindjakker mag gedra word.

  Geen ander gekleurde baadjies of serpe word toegelaat nie.

  Geen Provinsiale sweetpakke mag gedra word nie.

  Serpe en handskoene in die skool se “blou”-kleur word toegelaat.

  Swart skoolskoene.

  Geen ringe of juweliersware, behalwe seëlringe, mag deur die dogters skool toe gedra word nie.  Horlosies is toelaatbaar en “Medic-Alerts”-kettinkies spreek vanself.  Oorringetjies (“sleepers” met ‘n maksimum dikte van 1,5mm) of –knopies word toegelaat indien dit goud of silwer is.  Oorkrabbetjies met ‘n siersteentjie of oorringetjies met ‘n gelukbringertjie (“charm”) word nie toegelaat nie.  Slegs een oorringetjie per oor word toegelaat.

  Seuns

            Somerdrag

  ‘n Grys kortbroek en wit kortmouhemp met oopslaanhals.

  Swart skoolskoene of kaalvoet.

  Winterdrag

  ‘n Grys langbroek, wit langmouhemp met boordjiehals en ‘n blou skooldas.

  Blou skooltrui, blou skoolbaadjie of skoolwindjakker.

  Geen ander gekleurde baadjies of serpe word toegelaat nie.

  Geen Provinsiale sweetpakke mag gedra word nie.

  Serpe en handskoene in die skool se “blou”-kleur word toegelaat.

  Swart skoolskoene.

   

  Klereleweransiers

            Budget School Wear    – Wendy         –  082 789 1425

            Antoinettes Uitrusters –  Witpoortjie  –  011 955 2285

  Viva Sport                   –   Florida       –  011 672 7562

   

  Klerebank

  Tweedehandse klere beskikbaar by klerebank.

  Kontak:   Elouise van Zyl       –           011 764 2506/7

 • Selfone

  Geen leerder se selfoon mag tydens klastyd of pouses aan wees nie.

  Indien ’n leerder se ouer gekontak moet word moet die leerder deur die kantoor werk

 • Omsendbriewe

  Die ouers word gereeld deur middel van omsendbriewe (Kruiner Klets) op hoogte gehou van gebeure by die skool.  Dit is noodsaaklik dat alle ouers gereeld hierdie skrywes ontvang.  Om te kontroleer dat dit wel die geval is, word die ouers versoek om ‘n skeurstrokie ter bevestiging daarvan te voltooi en te teken.

  Die Kruiner Klets is per e-pos of op die webblad beskikbaar.

 • Gedragskode

  1. DEFINISIES

  Skolewet               :           Verwys na die Suid-Afrikaanse Skolewet (wet no. 84 van 1996) soos gewysig.

  Grondwet             :           Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, wet 108 van 1996 soos gewysig.

  Regsproses         :           Besluite wat geneem word moet die regte en belange van ‘n persoon in ag neem en moet op ‘n billike en regverdige wyse geskied.

  Uitsetting             :           Die permanente beëindiging van ‘n leerder se reg om ‘n bepaalde skool by te woon deur die Departementshoof [artikel 9(2)(a)] van die Skolewet.

  Departementshoof: Hoof van die Onderwysdepartement van die provinsie (HOD).

  Regspersoon     :           Die skool is ‘n regspersoon wat die wetlike bevoegdheid het om sy werksaamhede ingevolge die skolewet te verrig.

  Die Skool             :           Laerskool Helderkruin.

  Leerder                :           Enige persoon, hetsy ‘n kind of ‘n volwassene wat onderwys ingevolge die Skolewet ontvang of verplig is om onderwys te ontvang.

  Gedragskode    :           Beteken:  ‘n skriftelike stel reëls en beginsels wat die dissipline, griewe en gedrag van leerders  in die algemeen beheer.  Dit stel met ander woorde watter gedrag die skool sal duld en watter gedrag onverantwoordelik is, sanksies wat toegepas sal word ingeval van oortreding van skoolreëls asook ‘n beskrywing van die prosedure wat tydens ‘n  ondersoek gevolg sal word.

  LUR                       :           Beteken ‘n Lid van die Uitvoerende Raad van ‘n provinsie wat vir onderwys in Gauteng verantwoordelik is.

  Oortreding       :          ‘n Handeling wat strafbaar is ingevolge die gedragskode/skoolreëls ongeag of die oortreding deur ‘n leerder, binne/buite skoolure/tydens skoolaktiwiteite of binne en buite die skoolperseel is.

  Skoolreëls        :           Aanhangsel A tot die gedragskode.

  Ouer                    :          Beteken:   Die ouer of wettige voog van die iemand wat ‘n wettige aanspraak op die sorg en beheer van die leerder het.  (Sien Skolewet No. 84 van 1996).  Dit sluit in iemand wat onderneem het om die verpligtinge van die leerder by die skool oor te neem van bogenoemde persone.

  Aanklaer          :           Dit beteken die prinsipaal of ‘n opvoeder wat aangestel is om die saak teen die leerder voor te hou.

  Verteenwoordiger:      Beteken in die konteks, ‘n leerder se ouers, of ‘n voog, of ‘n opvoeder of in baie ernstige  gevalle, ‘n regskundige, in welke geval die klag op skrif gestel moet word.

  Ernstige  oortreding:  Beteken ‘n oortreding wat so ernstig is dat skorsing of uitsetting as ‘n straf oorweeg kan word.

  Sanksie              :           Die straf vir ‘n oortreding.

  Skorsing            :           Die tydelike beëindiging van ‘n leerder se reg om ‘n bepaalde skool by te woon.

  Voorlopige ondersoek:    Dit beteken die besluitnemingsproses wat dissiplinêre aksie voorafgaan en waar daar genoegsame gronde is om die leerder aan te kla van die oortreding.  Die dissiplinêre komitee is   verantwoordelik om ‘n ondersoek te loods om vas te stel of die gedrag wel genoegsame oorsaak het om dissiplinêr aan te spreek.

  Dissiplinêre Agente:  Alle persone of regspersone wat betrokke is by die dissiplinêre prosesse, soos byvoorbeeld opvoeders, die prinsipaal, die beheerliggaam, die departementshoof asook die lede van die uitvoerende raad.

  Dissiplinêre Komitee:   Dit is die komitee van 3 (drie) lede wat aangewys word deur die beheerliggaam en wat bestaan  uit lede van die beheerliggaam.  Die voorsitter moet ‘n ouer of gemeenskapslid of lid van die beheerliggaam wees en die 2 (twee) oorblywende lede mag nie bestaan uit die prinsipaal of ‘n leerder van die skool nie.  Geen persoon wat persoonlike kennis van die saak het mag aangestel word op die dissiplinêre komitee nie.

  Beheerliggaam:   Die beheerliggaam is ‘n statutêre liggaam van demokraties verkose persone wat verkies is om die skool te beheer en hulle pligte en werksaamhede namens die skool uit te voer soos voorgeskryf deur die relevante bepalings van die Skolewet.  Die lede bestaan uit ouers van leerders van die skool, opvoeders, die prinsipaal (ex Officio-lid) asook gekoöpteerde lede. Die beheerliggaam is verantwoordelik vir die daarstelling van die beleid waarvolgens die skool beheer word.

  Werker             :           ‘n Persoon wat besoldiging ontvang vanaf die skool.

  Prinsipaal        :           ‘n Opvoeder wat vir die professionele bestuur van die skool verantwoordelik is en wat sorg dat onderrig en leer by die skool doeltreffend georganiseer, bestuur en beheer word.

  Opvoeders       :           Soos gedefinieer in die “Wet op Indiensneming van Opvoeders (1994)” is ‘n opgeleide persoon wat deur die prinsipaal aangestel word om die opvoeding van ‘n bepaalde groep kinders in ‘n bepaalde leerarea/s waar te neem en geregistreer is as ‘n professionele opvoeder by die Onderwysowerhede.

  Opvoeders aange-       Soos gedefinieer in die “Wet op Indiensneming van Opvoeders (1994)” is ‘n opgeleide persoon

  stel deur die                   wat deur die prinsipaal aangestel word om die opvoeding van ‘n bepaalde groep kinders in ‘n

  beheerliggaam:           bepaalde leerarea/s waar te neem en geregistreer is as ‘n professionele opvoeder by die Onderwysowerhede.  Hierdie persone word aangestel deur die beheerliggaam van Laerskool Helderkruin en nie deur die GDO nie.

  Personeelkomitee:     Dit bestaan uit die hoofde van die grondslag- en intersenfase, die adjunkhoof, asook lede van die personeel wat hulle kollegas verteenwoordig.  Die komitee is verantwoordelik om, om te sien na die werksomstandighede van die opvoeders en dien as spreekbuis ten opsigte van klagtes en probleme wat opvoeders ervaar.  Die personeelkomitee doenverslag aan die prinsipaal.        

  LAERSKOOL HELDERKRUIN:   GEDRAGSKODE

  1. DOELSTELLING

  Laerskool Helderkruin is verbind tot die identifisering en ontwikkeling van alle leerders tot hulle volle potensiaal.  Dit kan alleenlik geskied indien ‘n gedissiplineerde skoolomgewing geskep word, wat gerig is op die bevordering van die leerproses.

  Laerskool Helderkruin is verbind om die ouers van die leerders, leerders, asook die opvoeders ten volle te betrek by die skep van ‘n gedissiplineerde skoolomgewing.  Die uitsluitlike doel van só ‘n proses is om positiewe dissipline te bevorder, leerders self-dissipline aan te leer en voorbeeldige gedrag te vestig, asook om ‘n vennootskap van gesamentlike vertroue tussen ouer, kind en die skool te kweek.

  1. AANHEF

  Laerskool Helderkruin se gedragskode is gerig uitsluitlik op die skepping van ‘n harmoniese en gedissiplineerde skool-

  omgewing, waarin die leerder deur middel van die opvoeder, sy volle potensiaal kan bereik.  Verder skep dit ‘n maatstaf waardeur die gedrag van leerders gemeet kan word.

  Die gedragskode bevat reëls, wat deur die leerder nagekom moet word.  ‘n Oortreding van die reëls deur spesifieke individue kan die gevolg hê dat gedrag gekorrigeer moet word, deur die toepassing van toepaslike sanksies.

  Laerskool Helderkruin is verbind tot alle relevante wette en regsreëls wat van toepassing is op die regte en voorregte van individue.  Geen skoolreëls sal teenstrydig wees met enige van die bogenoemde wetgewing of sal enigsins onregverdigheid of immoraliteit bevorder of onderskryf nie.

  Elke opvoeder van Laerskool Helderkruin verbind hulle tot  :-

  • Die bevordering van ‘n leerkultuur.
  • Objektiewe optrede teenoor die leerders.
  • Hoë vlak van professionaliteit.
  • Die ontwikkeling van leerders tot hulle volle potensiaal.
  • Die handhawing van dissipline.
  • Die verbetering van die skool se onderwystegnieke.

  Elke leerder van Laerskool Helderkruin verbind hulle tot :-

  • Die bevordering van ‘n kultuur waarin dissipline gehandhaaf word.
  • ‘n Kultuur waarin wedersydse respek en aanvaarding gekweek word.
  • ‘n Kultuur waar leer die hoofsaaklike doel is.
  • ‘n Kultuur waar respek getoon word ten opsigte van die skool se toerusting.
  • Die voortdra van die goeie naam van Laerskool Helderkruin.
  • Die reëls van die skool en die onderhouding daarvan.

  Elke ouer van Laerskool Helderkruin verbind hulle tot  :-

  • Die opvoeding van leerders tot verantwoordelike, selfstandige besluitnemers.
  • Die kweek van ‘n pligsbesef by leerders.
  • Die handhawing van dissipline by leerders.
  • Die hantering van die opvoeders en bestuur met die nodige respek.
  • Die aanvaarding van die skoolreëls en -beleid en die bevordering daarvan by die leerders.

  Elke werker verbind hulle tot :-

  • Die skep van ‘n goeie instandgehoude en veilige omgewing waarin die leerder en opvoeder die leerproses gemaklik kan
  • Die voortdra van die goeie naam van Laerskool Helderkruin.

  Al die bogenoemde verbintenisse van elke vennoot in die leerproses is nodig om wedersydse respek te kweek en ‘n kultuur van verdraagsaamheid en vrede te kweek in Laerskool Helderkruin.

  1. REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE VAN BETROKKE PARTYE

  4.1       Regte van leerders

              Soos reeds gestel in die aanhef van die Gedragskode, is Laerskool Helderkruin verbind tot die Grondwet van Suid-Afrika en daarom erken ons die regte van leerders soos volg:

  • Om ongehinderd te leer en geleer te word in ‘n veilige skoolomgewing.
  • Om opvoeding te ontvang binne die gegewe kurrikulum en standaarde soos voorgelê deur die

  Onderwysdepartement.

  • Om gereelde terugvoer te ontvang van hulle vordering ten opsigte van die akademiese en ander

  ontwikkelingsprosesse.

  • Om redelike toegang te hê tot relevante skoolreëls en dokumente.
  • Om deel te neem aan patriotiese aktiwiteite, maar om ook die reg te hê om verskoon te wees van sulke

  aktiwiteite mits dit teen hulle geloof, godsdienstige beginsels of persoonlike oortuigings is.

  • Om die hantering van hulle griewe en opinies op ‘n voorafgoedgekeurde prosedure te lug.
  • Om in ‘n skool te wees wat vry is van enige diskriminasie, dwelms, wapens, alkoholmisbruik, viktimisasie, intimidasie, seksuele teistering en kriminele gedrag.

  4.2       Verantwoordelikhede van leerders

  Elke leerder van Laerskool Helderkruin onderneem om :-

  • Elke dag klas by te woon.
  • Al sy/haar akademiese opdragte betyds te voltooi.
  • Respek te hê vir die skool se toerusting en sy werkmateriaal op te pas.
  • Verantwoordelik te wees vir sy/haar eie werk.
  • Hom-/haarself op ‘n verantwoordelike wyse te gedra sodat die veiligheid van andere nie in gedrang kom nie.
  • Gehoorsaam te wees aan die skoolreëls, skoolregulasies, skoolprosedures en skoolstandaarde.
  • Respek te hê vir hulle opvoeders en volwassenes en te erken dat hulle opleiding en ervaring tot voordeel van die leerder kan
  • Om hulle volle samewerking aan die opvoeders te gee en altyd hoflik teenoor hulle op te tree.

  4.3       Regte van opvoeders

              Ons by Laerskool Helderkruin erken die regte van ons opvoeders soos volg :-

  • Om die leerders op te lei, op te voed en te onderrig.
  • Om die geleentheid gegee te word om gereeld blootgestel te word aan nuwe neigings en ontwikkelings in die onderwys.
  • Om saam met die ouers, ‘n vennootskap te vorm in die leerproses van die leerder.
  • Om gerespekteer te word deur die leerders en hulle ouers vir die kundigheid ten opsigte van die opvoeding en onderrig van die kinders.
  • Om outoriteit en dissipline tydens die leerproses toe te pas, hetsy tydens binne- of buitemuurse aktiwiteite.
  • Om redelike stappe te neem om die veiligheid van leerders te verseker.
  • Om paslike prosedures in plek te sit om oortredings en onaanvaarbare gedrag deur leerders te adresseer.

  4.4       Verantwoordelikhede van opvoeders

              Elke opvoeder van Laerskool Helderkruin verbind hom/haar tot die volgende verantwoordelikhede :-

  • Om gereeld en betyds op te daag vir werk.
  • Om elke dag voor te berei, sodat die program interessant en aanpassend is by die belangstelling en vermoëns van die leerders.
  • Om goeie interpersoonlike verhoudings te ontwikkel met die leerders, ouers en kollegas.
  • Om op ‘n verantwoordelike en professionele manier op te tree, sodat die leerders die voorbeeld kan navolg.
  • Om effektiewe onderwystegnieke toe te pas, wat die leerder sal help om die tekortkominge te bowe te kom.
  • Om ‘n atmosfeer in die klaskamer te skep van respek, dissipline en goeie gedrag waarin leer kan plaasvind.
  • Om hulle te weerhou van afbrekende gedrag of taal ten opsigte van ‘n leerder, kollega of ouer.
  • Om die skoolreëls, regulasies, prosedures en standaarde toe te pas.

  4.5       Regte van Ouers

              Elke ouer van die leerders aan die Laerskool Helderkruin het die reg om :-

  • Te dien op die beheerliggaam van die skool, indien demokraties verkies.
  • Toe te sien dat die standaard van die onderwys korrek en in lyn is met die beginsels soos vervat in die Skolewet (1996).
  • Deel te neem in die besluitnemingsprosesse soos van tyd tot tyd deur die skool verlang.
  • Gereeld op hoogte gehou te word ten opsigte van die vordering van die leerder by die skool.
  • In kennis gestel te word indien die leerder enige probleme in die akademiese of buitemuurse aktiwiteite of selfs gedragsafwykingspatrone openbaar.
  • ‘n Tweede opinie in te win indien die probleme soos uiteengesit in 4.5.5 en onder die ouer se aandag gebring, nie na wense aangespreek word nie.
  • Enige probleem met òf die opvoeder òf die prinsipaal te bespreek, maar dit op so ‘n manier te doen dat die opvoeder se integriteit nie afgekraak word nie, of sy/haar regte nie aangetas word nie.

  4.6       Verantwoordelikhede van die ouers

              Elke ouer wat ‘n leerder/s aan Laerskool Helderkruin toevertrou vir hulle opvoeding, het die volgende verantwoordelikhede :-

  • Om toe te sien dat hulle kind/ers elke dag skool bywoon en indien hulle afwesig is, dit onder die aandag van die skool te bring met die verstrekking van volledige redes ten opsigte van die afwesigheid.
  • Om toe te sien dat gereelde akademiese rapporte van die vordering van die leerder ontvang word en dit ook te bespreek met die opvoeder en kind.
  • Om toe te sien dat die kind gesond en skoon is en dat hy/sy geïmmuniseer is ten opsigte van kinder-siektes soos masels, pokke en polio.  Die ouer moet toesien dat mediese sorg verskaf word indien die kind siek of beseer is.
  • Om toe te sien dat die kind/ers die nodige toerusting het om hulle klas- en huiswerk te doen.
  • Om onder die aandag van die skool te bring indien die omstandighede van die kind verander het of indien die kind gedragsprobleme ervaar.
  • Om die skool te voorsien met die nodige telefoonnommers, adresse, geboortesertifikate en ook gereeld die skoolfonds te betaal.
  • Om ‘n positiewe verhouding te kweek tussen die leerder, die opvoeder en die skool deur aktief betrokke te raak by die skoolaktiwiteite.
  • Om toe te sien dat die kind/ers hou by die reëls en regulasies van die skool en ook hulself verbind tot die reëls.

  4.7       Regte van die Beheerliggaam (Artikel 20 van die Skolewet)

              Die beheerliggaam is die statutêre liggaam wat demokraties verkies word om die skool te beheer.

  Die liggaam het ‘n reg op die volgende :-

  4.7.1     Om opgelei te word, sodat hulle werksaamhede korrek en binne hulle vermoëns uitgevoer kan word.

  4.7.2     Om die volledige ondersteuning van die prinsipaal en die HOD te kry.

  4.7.3     Om verskeie beleide vir die skool daar te stel, soos onder andere –

  *           die Grondwet van die skool

  *           die missiestelling van die skool

  *           die gedragskode van die skool

  *           die taal- en godsdiensbeleid van die skool

  *           vasstelling van ander beleide soos deur die Onderwyswet van 1996 voorgeskryf word en dit voor te hou aan alle vennote vir goedkeuring en insette.

  4.7.4     Om persone met spesiale kundigheid te koöpteer tot die liggaam.

  4.7.5     Om spesiale komitees aan te stel wat na sekere gespesialiseerde funksies sal omsien soos byvoor beeld die finansiële komitee.

  4.7.6     Om betrokke te wees by die aanstelling van opvoeders by die skool en in dié verband moet  aanbevelings van die beheerliggaam na die HOD gestuur word.

  4.7.7     Asook al die regte en funksies soos vervat in die Skolewet van 1996.

  4.8       Verantwoordelikhede van die Beheerliggaam

              Die beheerliggaam is verantwoordelik vir die bevordering van die belange van die skool, daarom sluit hulle verantwoordelikhede in :-

  4.8.1     Om geldinsamelingsaksies te loods om sodoende die gehalte van onderwys by die skool te verbeter.

  4.8.2     Om die finansiële posisie van die skool deeglik te oorweeg en te besluit op die betaling van skoolgeld, inaggenome die finansiële posisie van die ouers.  Dit sluit in die administrasie van die skoolgeld en die skep van ‘n spesiale fonds (trust).

  4.8.3     Om die grond en die geboue te gebruik in belang van die werk wat by die skool gedoen moet word. Dit sluit in die betaling van dienste soos elektrisiteit, vullisverwydering en ander dienste.

  4.8.4     Om, om te sien na die roerende eiendom soos byvoorbeeld meubels, boeke, rekenaars ensovoorts.

  4.8.5     Om die geld deur die skool ingesamel of wat vir die skool geskenk is, te gebruik soos uiteengesit in die Skolewet en dan spesifiek vir enige opvoedkundige doeleindes.

  4.8.6     Om jaarliks ‘n begroting op te stel en dit aan ‘n algemene vergadering van ouers voor te lê vir goedkeuring.

  4.8.7     Om rekord te hou van alles wat met die geld en eiendom van die skool verband hou, soos byvoorbeeld finansiële state en eiendomsregister.

  4.8.8     Om die buitemuurse aktiwiteite van die skool en die vakopsies te bepaal.

  4.8.9     Om toe te sien dat genoegsame opvoedkundige materiaal, handboeke en toerusting vir die skool aangekoop word.

  4.8.10   Om onderlinge vertroue te kweek tussen alle vennote deur altyd deursigtig te wees in die optrede ten opsigte van die skool.

  4.8.11   Alle pligte soos voorgeskryf deur die Skolewet.

  1. DISSIPLINÊRE PROSEDURE

              5.1       Die proses

                          5.1.1     In die proses van korrigering van onaanvaarbare gedrag, sal verskeie persone of departemente betrek word by die proses, naamlik  –

  *           die opvoeders

  *           die hoofde van die grondslag- en/of primêre fase

  *           die prinsipaal

  *           die beheerliggaam

  *           die onderwysdepartement, by name Hoof van die Onderwysdepartement (HOD).

  5.1.2     Alvorens dissiplinêre aksie geneem kan word, moet ‘n voorlopige ondersoek gedoen word.

  Die doel van die voorondersoek is om vas te stel of daar genoegsame bewyse is wat bepaal dat die oortreding dissiplinêr aangespreek moet word.

  Moontlike vrae wat beantwoord moet word, is  –

  *           weet die leerder dat sy gedrag teenstrydig is met die skoolreëls, -beleid, -regulasies en –prosedures?

  *           was die oortreding ernstig genoeg om ‘n dissiplinêre ondersoek te regverdig?

  *           wat was die doel van die persoon se gedrag (wat wou hy/sy daarmee bereik het)?

  *           watter feite en getuies is beskikbaar ten opsigte van die oortreding?

  *           watter spesifieke reël/regulasie is verbreek?

  *           wat is die impak van die wangedrag op die missie?

  Indien die bogenoemde vrae op so ‘n manier beantwoord kan word dat dit genoegsame gronde gee ten opsigte van die negatiewe invloed van die gedrag van die persoon op die skoolomgewing, kan die saak verwys word vir dissiplinêre ondersoek.

  5.1.3     Die voorlopige ondersoek moet gehou word deur die betrokke opvoeders, of toesighouer van die leerder of opvoeder of werker.  ‘n Volledige verslag moet dan aan die prinsipaal voorgelê word vir besluitneming.  Slegs die prinsipaal mag dissiplinêre aksie teen ‘n leerder of opvoeder instel, en alleenlik indien daar genoegsame feite tot sy/haar beskikking gestel is, wat dui op ‘n ernstige oortreding.

  • Alleenlik op advies van die prinsipaal sal die beheerliggaam die dissiplinêre komitee in die lewe roep om die aantygings teen die persoon te ondersoek.
  • Die dissiplinêre komitee sal bestaan uit 3 (drie) persone, wat òf lede van die beheerliggaam is òf wat ouers van die skool is. Die voorsitter moet ‘n ouer wees of ‘n lid van die beheerliggaam.  Die 2 (twee) oorblywende lede mag nie die prinsipaal of ‘n leerder wees nie.  Geen persoon wat enigsins persoonlike kennis van die saak het, mag aangestel word tot die komitee nie.

  5.1.6     Alle leerders wat aangekla word van teenstrydige gedrag ten opsigte van die gedragskode,  sal die reg hê tot ‘n regverdige verhoor waar alle klagtes jeens hom/haar aangehoor sal word.   ‘n Persoon is nie skuldig alvorens hy/sy skuldig bewys is nie.

  5.1.7     Sodra die prinsipaal, gegewe uit die feite voorgelê aan hom/haar, besluit om die klag teen die persoon te ondersoek, moet ‘n kennisgewing voltooi word en aan die beskuldigde gegee word, wat aan hom/haar die volgende aandui  –

  *           datum van oortreding

  *           plek van oortreding

  *           aard van oortreding

  *           plek van die verhoor

  *           regte van die persoon in terme van die verhoor (sien aanhangsel B)

  Die kennisgewing moet deur die beheerliggaam aan die persoon oorgedra word.  Hierdie kennisgewing moet 5 (vyf) skooldae voor die verhoor aan die aangeklaagde persoon oorgedra word.

  • Die aangeklaagde persoon moet vergesel word van ‘n ‘n Leerder kan vergesel wees van sy ouers.  Die rol van die verteenwoordiger is om die saak van die aangeklaagde voorop te stel en namens die aangeklaagde persoon te hanteer.
  • Tydens die verhoor sal al die nodige bewyse/getuies jeens die aangeklaagde persoon ondersoek word. Die voorsitter van die dissiplinêre komitee sal notas neem of laat neem en sal die stappe volg soos aangedui in die gids tot dissiplinêre proses of soos hieronder uiteengesit.
  1. Lees die klagte voor aan die aangeklaagde.
  2. Stel al die partye aan mekaar voor, verduidelik hulle rolle en laat die register teken.
  3. Maak seker dat die aangeklaagde die klag verstaan en dat hy/sy ‘n verteenwoordiger van sy/haar eie keuse het. Indien die persoon nie ‘n verteenwoordiger wil hê nie, moet ‘n nota op rekord geplaas word en daarby geteken word.
  4. Daar moet ook vasgestel word of die persoon genoegsame kennis oor die verhoor gekry het en of hy/sy genoeg tyd gehad het om voor te berei. Indien daar nie genoegsame tyd vir voorbereiding was nie, moet die voorsitter eerder die saak uitstel vir 24 uur en ‘n verdere kennisgewing in dié verband moet uitgereik word.
  5. Alvorens die aangeklaagde sy/haar saak stel, moet die getuies die ondersoek/verhoor verlaat.
  6. Die aanklaer kry eerste die beurt om sy/haar saak te stel. Daarna kan die aangeklaagde daarop reageer en vrae stel.  (Alle vrae moet relevant wees).
  7. Die voorsitter moet eers vasstel hoe die aangeklaagde reageer en dit moet genotuleer word. Al pleit die aangeklaagde skuldig op die klag moet alle partye nog hulle saak stel.
  8. Albei partye se getuies moet geroep en aangehoor word. In albei gevalle kan die ander party die getuies ondervra.
  9. Alvorens die voorsitter besluit of die aangeklaagde skuldig of onskuldig is, moet die getuies die verhoor verlaat en moet die aanklaer asook die aangeklaagde die geleentheid gegee word om hulle finale stellings te maak.
  10. Die komitee moet besluit in terme van die beskikbare feite of die aangeklaagde persoon skuldig of onskuldig is. As daar enige twyfel is, moet die aangeklaagde die voordeel van die twyfel gegee word.
  11. Die aangeklaagde het die geleentheid, voordat die sanksie uitgespreek word, om die komitee in te lig van enige versagtende omstandighede wat in ag geneem kan
  12. Die dissiplinêre komitee moet die volgende in ag neem voordat die finale uitspraak gegee word:-

  *           Die persoon se huishoudelike omstandighede.

  *           Die persoon se vorige rekord.

  *           Die persoon se rede vir sy optrede.

  *           Die effek van die gedrag op die missie (Gedragskode van Skool)

  1. Nadat die uitspraak gegee is, moet die persoon se reg op appèl uitgewys word.

  Dit moet skriftelik geskied binne 2 (twee) dae nadat die sanksie uitgespreek is.  Die skriftelike dokument moet aan die prinsipaal besorg word.  Die aangeklaagde kan appèlleer op die volgende gronde (Sien aanhangsel C):-

  *           Die uitspraak van die komitee.

  *           Die prosedure gevolg tydens die verhoor.

  *           Die onpartydigheid van die voorsitter of dissiplinêre komitee.

  5.1.10   Skorsing

  Indien die voorsittende beampte besluit dat die uitkoms van die ondersoek skorsing is, moet die prinsipaal die distriksdirekteur onmiddellik kontak en in kennis stel van die besluit.  Die ouers moet ook skriftelik in kennis gestel word, asook van die periode van skorsing.

  Daarna moet die partye ‘n ooreenkoms teken wat die volgende bevat:-

  *           Die leerder stem ooreen met die straf.

  *           Hy/sy onderneem om nie weer so op te tree nie.

  *           Indien die oortreding herhaal word, staan hy/sy die kans om uitgesit te word uit die skool.

  *           Die ouers verklaar onder eed dat hulle sal toesien dat die leerder die straf uitdien.

  • Uitsetting

  In die geval waar die voorsittende beampte besluit dat die leerder uitgesit moet word, moet die

  volgende aksies geneem word:-

  *           Die ouers moet skriftelik in kennis gestel word oor die redes vir die uitsetting, daar moet ook aangedui word dat die distriksdirekteur reeds in kennis gestel is en dat ‘n volledige rapport aan die Departement voorgelê is.

  *           Die Hoof van die Onderwysdepartement kan alleenlik die uitsetting onderskryf en goedkeur.

  *           Daar sal deur die Departement gepoog word om die leerder in ‘n ander skool te plaas of te verwys vir professionele hulp.

  5.1.12   Appèl

  *           ‘n Leerder het die reg om binne 7 (sewe) dae te appèlleer op ‘n uitslag, en wel na die distriksdirekteur.

  *           Die distriksdirekteur sal dan binne 14 (veertien) dae na ontvangs van appèl ‘n verhoor hou.

  *           Die besluit van die Distriksdirekteur ten opsigte van die appèl is finaal en bindend.

  1. KLASSIFIKASIE VAN WANGEDRAG

  Onaanvaarbare gedrag word opgedeel in vier klasse van oortredings :-

  Klas 1-Oortreding

  Dit is gewoonlik die eerste  oortreding.  In dié geval is die oortreding nie van ernstige graad nie, en het die optrede van die persoon nie ‘n groot invloed op die skoolomgewing of die ander leerders gehad nie.  In meeste van die gevalle word daar ‘n gesprek met die ouers gevoer of word daar ‘n gedragskontrak met die leerder opgestel.  In die geval van meer ernstige oortredings word ‘n geskrewe waarskuwing op rekord geplaas.

  Klas 2-Oortreding

  Gewoonlik begaan die persoon dieselfde oortreding weer en is die ernstigheidsvlak van die oortreding hoër.  Daar is ook ‘n duidelike aanduiding van intensie/doel om die oortreding te pleeg.  In meeste van die gevalle word ‘n skriftelike waarskuwing op rekord geplaas.

  Klas 3-Oortreding

  Die persoon het weer dieselfde oortreding begaan, en dit blyk of hy/sy nie die waarskuwing ter harte geneem het nie.  Die persoon kan òf vir professionele hulp verwys word òf kan ‘n finale geskrewe waarskuwing kry.  In sommige gevalle, indien die oortreding ernstig van aard was en die doel was om skade te berokken, kan ‘n aanbeveling gemaak word ten opsigte van skorsing.

  Klas 4-Oortreding

  Dit is baie duidelik dat die persoon se gedrag nie korrigeerbaar is nie en dat sy gedrag van so ‘n aard is dat dit nadelig vir homself of mede-leerders is en die algemene beeld van die skool skaad.  In dié geval kan uitsetting oorweeg word.  ‘n Aansoek kan gerig word aan die Departement van Onderwys wat dit kan bekragtig.

  ‘n Skedule van die tipe oortredings asook die dissiplinêre agente en sanksies is aangeheg as Aanhangsel A.

  1. TIPE KLAGTES WAT KAN LEI TOT DISSIPLINÊRE AKSIE

  Die volgende klagtes, sonder dat die hiernagenoemde klagtes, ‘n allesomvattende lys is:

  • Ongedissiplineerde gedrag soos onder andere:-

  *           Bakleiery of aanranding om te beseer.

  *           Viktimisasie.

  *           Onveilige aksies.

  *           Breek van skooltoerusting.

  *           Laatkom by skoolaktiwiteite.

  *           Wegbly by skoolaktiwiteite.

  *           Disrespek vir die opvoeder of ouers van ander leerders.

  *           Afwesigheid van klas sonder toestemming.

  *           Ongemagtigde teenwoordigheid op skoolperseel na ure.

  *           Moedswillige rommelstrooiery.

  *           Onaanvaarbare nuusdraery wat kan lei tot karakterskending of wat die beeld van die skool skade kan doen.

   

  • Sosiale houdingsprobleme soos onder andere:-

  *           Gebruik van dwelms of alkohol na of tydens skoolure.

  *           Seksuele teistering.

  *           Kriminele gedrag soos inbraak of vandalisme.

  *           Besit van wapens in enige vorm.

  *           Gebruik van vuiltaal.

   

  GOEDGEKEUR:

  ……………………………………………                                   ……………………………………

  VOORSITTER:  BEHEERLIGGAAM                                     HOOF


Hit Counter provided by technology news